Truyện Ngắn

Trổ hoa 

Kỳ duyên chi Mặc Vũ

Trúc mã cứu vãn kế hoạch

Thầm thương

Lắng nghe khúc hoa ca

Phương Hoa, Niên Quang

Đậu đỏ Tương Tư

Chồng Giấy Cũ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: