[042] Con Rể

[042] Con đường gian nan Edit: MinnieKemi Châu chấu đi qua Thanh châu, đến gần Cao Mật, khi ấy bầu trời như bị che kín, không nhìn thấy đâu bến đâu bờ. Chỉ vẻn vẹn trong đêm, chúng đã kết đàn di chuyển từ phía tây bắc Cao Mật về phía nam, khiến cho dân... Continue Reading →

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑