Kỳ Duyên Chi Mặc Vũ (End)

Kỳ Duyên Chi Mặc Vũ (奇缘之墨雨)

Tác giả:Thục Khách

Edit: MinnieKemi

Nguồn convert: diendanlequydon.com

Độ dài: 3 chương

1 2 3

End

Advertisements

5 thoughts on “Kỳ Duyên Chi Mặc Vũ (End)

  1. Pingback: Ngôi Nhà Nhỏ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s