48 | Sinh Thời

[48] Edit: Minniekemi “Vậy à.” Hà Lệ Chân không dám nhìn vào mắt Lý Thường Gia, Lưu Hoa Đào đứng bên cạnh nói: “Nếu cô Hà đi một mình, vậy chi bằng đi chung với chúng tôi đi.” Lúc này Lý Thường Gia mới nhớ giới thiệu thêm: “Phải rồi cô Hà, thầy Lưu ở lớp… Continue reading 48 | Sinh Thời

47 | Sinh Thời

[47] Edit: Minniekemi Hà Lệ Chân được Vạn Côn ôm lấy từ phía sau, rất lâu sau cũng chưa ngủ. Đêm nay thật tĩnh mịch. Hà Lệ Chân khẽ nói chuyện với cậu. “Anh như vậy, ngày mai không thể tham gia hội thao được rồi.” Vạn Côn cũng khẽ trả lời: “Như vậy là như… Continue reading 47 | Sinh Thời