38 | Sinh Thời

Tác giả: Twentine Edit: MinnieKemi [38] Vạn Côn đi về phía Hà Lệ Chân, gọi: “Cô ơi.” Hà Lệ Chân quay lại, quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt: “Đây là đồng phục bảo hộ của cậu à, tôi thấy người ta cũng mặc.” Vạn Côn bước lại: “Vâng.” Cậu ta cưới với Hà… Continue reading 38 | Sinh Thời

[001] Con Rể

[001] Toàn gia yến* * Bữa tiệc toàn thể gia đình *** Những chữ in nghiêng màu xanh lá mạ là chú thích của tác giả *** Những chữ in nghiêng màu xanh dương là chú thích của mình Màn đêm còn chưa buông xuống, đèn lồng trong một tòa nhà lớn ở Sùng Nghĩa phường* đã… Continue reading [001] Con Rể